Dolomitok, Via Ferrata, 2009. augusztus 19 - 23.

  GNU AGPLv3 mrd.hu